Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

COUTO MIXTO LAMADARCOS MANDIN

UM POVO UMA FALA

COUTO MIXTO LAMADARCOS MANDIN

UM POVO UMA FALA

MUINHOS DA FELIGRESIA DE MANDIN

28.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

Transcrición do interrogatorio do Catastro da Ensenada 1753


“Y en la Feligresia de Mandin un molino de dos ruedas vajo un techo que se llama da ABEA de Canles y piedras negras muelen de verano con agual del rio tamega. Es de Don Francisco Rodriguez, presbitero, benito martines y domingo pousada y consortes y lo cargan a D.Francisco Rodriguez como maior parcionero y le rentuan de utilidad cada año en cincuenta ferrados de pan centeno poque no muelen de invierno por la mucha abundancia de agua que de ellos concurre a dinero ymportan ciento y cincuenta relaes de vellon

 

.Foto de Francisco Javier Garcia (meu primo)

  

Uno llamado da RIVEIRA DO CUBO y piedra negra muele de invierno con algua del rio da riveira es de D.Pedro de Castro, ynsolidum y regulan de utilidad cada año en veinte y cinco ferrados de centeno que al precio regulado importan setenta y cinco reales de vellon.

 

Otro de mismo nonbre  de CUBO y piedra negra muele de invierno con agua del rio da riveira, es de D.Bernandro rodriguez, presbitero ynsolidum y le regulan de utilidad en veinticinco ferrados de centeno que al precio regulado importan setenta y cinco reales de vellon”

 

Respuestas Generales Catastro de Ensenada

CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA 1753

27.01.12, vero fillodateresa netodorevidas
CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA 1753 (antes do tratado dos límites de 1864)
O Cadastro de Ensenada foi uma minuciosa pesquisa em grande escala, realizada desde 1749, nos 15 000 lugares da Coroa de Castela (no que se integrara o Reino de Galicia), contabilizando os seus habitantes, propriedades territoriais, edifícios, gado, ofícios, rendas, incluindo os censos; mesmo foram registradas as características geográficas de cada lugar:
“INTERROGATORIO DE LAS FELIGRESIAS DE SANTA MARIA DE LAMADARCOS, SANTA MARIA DE FECES DE CIMA Y SANTA MARIA DE FECES DE AVAXO
En la Feligresia de Santa Maria de Lamadarcos, y Casa de Audiencia, a 25 de agosto de 1753, su merced el Licenciado D. Jacinto Benito de Losada y Quiroga, avogado de la Real Audiencia de este Reino … plenipontenciario para este trabajo en el Reino de Galicia …”
Resumo de algunhos dos dados:

LAMADARCOS de João antonio aires; mestura de versos con AROU

21.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

Segundo poema de João Antonio Aires de Lamadarcos,

seguindo a achega feita por O Xico de Mandin;

unha mestura de sensibilidades mandilexas e lamadarquesas,

de versos e de AROU:

 

1 Lamadarcos minha terra
É um famoso rincão,
Á gentinha a morar nela,
Que teima contra a razão.

2 Era á algum tempo Lamadarcos,
Galego e Português,
Quem o juntou já ninguém sabe,
Quem esse trabalho fez.

3 Hoje lamadarcos
Tem muita casinha bonita,
E uma igreja espanhola,
Que até já esteve interdita.

4 Lamadarcos cá do norte
Com a Galiza faz fronteira,
Hoje dá gosto viver
Com os espanhóis aqui á beira.

5 Á algum tempo foi diferente
Que parece mal contar,
Até mataram muita gente
Só para a raia atravessar.

6 Quando Lamadarcos era dividido
Contavam desta maneira
Que á senhora Francisca
A raia lhe passava pelo meio da lareira.

7 Essa casa ainda existe
Mas já está abandonada
No entanto ainda se conhece
Por onde a raia passava.

8 Havia casas com bastantes terrenos
Com duas juntas de bois
Muito bem estimados
Que os hóspedes ou compradores ficavam admirados.

9 Ainda me lembro de quando a minha Mãe
Á luz da candeia ia para lavar a roupa arromendada
a 6 ou 7 homens
como é que ela se aguentava.

10 Naquele tempo não havia luz
Nem arca, nem frigorífico
O dinheiro se poupava
Não se estragava comida
Porque a quase toda a gente lhe faltava.

11 Tenho quase 80anos, a esta crise eu 

Cheguei por ela passar,
Havia muita gente pior 800-lamadarcos (14)

Do que eu e mais sofría só que
Tem vergonha de o contar.

12 Eu tinha 17 anos quando
Os primeiros sapatos cheguei a calçar
Porque fui ó comiso
Arranjar dinheiro para os comprar.

13 …(continuará)

João antonio aires

 foto de   Fernando DC Ribeiro (http://chaves.blogs.sapo.pt/)

 

 

 

 

A VOLTAS CO TRATADO 1864

14.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

Couto Mixto, unha república esquecida (Luís Manuel García Mañá)

 

 

O certo é que, o 29 de setembro de 1864, asinábase en Lisboa o Tratado de Lindes hispano-luso, aínda hoxe vixente. De acordo co contido do articulado deste instrumento xurídico bilateral, Portugal renunciaba a favor de España, ós dereitos que posuía respecto ó Couto Mixto, recibindo en troques a parte española de tres aldeas denominadas Pobos Promiscuos, situadas algúns quilómetros máis ó leste da mesma raia fronteiriza. A executividade deste acordo materializábase no mes de xuño de 1868, data en que as autoridades deron por rematadas as peculiaridades histórico-xurídicas, que ata entón presidiran a vida dos habitantes do lugar.

Mentres España e Portugal decidían a extinción do Couto Mixto, os veciños deste territorio fitaban mudos, ó non dispor dunha voz ou valedor que os representasen nas cámaras parlamentarias, ou ante as máis sobranceiras maxistraturas dos respectivos reinos.

Aínda que historicamente non existen, polo de agora, documentos que acrediten a orixe da institución, sábese que o Couto naceu ligado ó Castelo da Piconha, vinculado co tempo á Casa de Bragança. Mais tamén, desde finais do Século XV, existiu relación coa casa de Monterrei, e ámbalas dúas casas nobiliarias interviñeron en preitos e concordias entre os habitantes das aldeas mixtas e seus veciños galegos e portugueses. A orixinalidade deste enclave foi a de mante-la súa propia organización, desvinculada das coroas portuguesa e española …


A entrega do Couto Mixto a España, e da parte española dos pobos promiscuos a Portugal

O día 23 de xuño de 1868, no lugar de Santiago, aldea do antigo Couto Mixto, xuntábase unha morea de xente no adro da igrexa parroquial, mesmo xunto á bancada que abeira o valado de pedra, fronte á fachada da construcción relixiosa.

Moitos veciños de Santiago, Rubiás e Meaus, os tres pobos que constituíron aquel territorio histórico, observaban o acontecer sen pór atrancos á inxustiza que desde o mes de setembro de 1864 (data do Tratado de Lisboa), estaba a piques de rematar naquel día de principios de verán. As autoridades españolas velaban a orde pública da cerimonia, encargándose desta misión don Mariano Calbo, Oficial do Corpo de Carabineiros do Reino de España, destacado na achegada vila de Calvos de Randín.

 …

Catro días despois da cesión de tódolos dereitos do Reino de Portugal en beneficio de España, en relación co Couto Mixto, desenvolvíase unha cerimonia semellante na aldea de Soutelinho, só que esta vez facíase a favor de Portugal, por parte dos representantes españois.

En realidade non se trataba da entrega do conxunto dun territorio, senón da parte considerada española, posto que nas aldeas do Soutelinho, Cambedo e Lamadarcos, (os pobos promiscuos), a liña fronteiriza estaba ben definida, pasando polo medio dos pobos, inclusive atravesando casas. Endexamais se discutira se esta ou aquela construcción estaba dun ou doutro lado da raia lindeira, xa que a divisoria era evidente e coñecida. Así pois, o acto tiña como obxectivo entrega-la parte de pobo correspondente a Galicia, engadindo unha faixa de terreo para afasta-las casas da nova liña fronteiriza, quedando todo o lugar mergullado en terra trasmontana.

As formalidades da cesión delongáronse por espacio de dous días. O 27 de agosto do ano 1868, asinouse en Soutelinho a Acta de entrega do sector galego desta aldea, mentres ó día seguinte, o 28, a atención e asinamento do documento correspondeu ós sectores galegos das aldeas de Cambedo e Lamadarcos.

A mesma liturxia e ritual, cos mesmos representantes e fedatarios, repetiuse o día 28 de xuño de 1868 nas outras dúas aldeas de Cambedo e Lamadarcos, sen máis que con outras testemuñas, por seren estas os veciños das aldeas afectadas. Deste xeito cumprimentábase o mandato do artigo undécimo do Tratado de Lisboa de 1864.

As xentes de Cambedo quedaban así afastadas das outras aldeas galegas de Bouses, A Granxa, Casar dos Montes, Oimbra e San Ciprián, nas que endexamais, precisaran de permisos para transitar por camiños e terras. O mesmo lles ocorría ós habitantes de Lamadarcos cos seus veciños de Feces de Abaixo, Feces de Cima, Mandin, Vilarello da Cota e Mairos.

A resistencia e rexeitamento dos veciños magoados das aldeas de Soutelinho. Cambedo e Lamadarcos, así como das de Santiago, Rubiás e Meaus, a penas precisou da forza e intervención das espingardas. As fouces e gadañas non podían segar aqueles trochos de pedra que inzaron entre as bisbarras galegas e trasmontanas, amosando as letras “E” de España, e “P” de Portugal, polas súas facianas opostas.

Deste xeito, desde xuño de 1868, ano no que se consumou o troco das aldeas mixtas, como se se tratase de mercadoría de feira, afastáronse corpos e moradas para alén e aquén da raia que chamaron fronteira. Mais esa fronteira posta para ter de costas a xentes irmás, resultou ser unha fronteira do encontro, transformándose nunha fita esvaída a forza das moitas choivas que a mergullaron, ata rematar na Europa Comunitaria, desprezando o exército de marcos de pedra que teima, aínda hoxe, en lembrar que existiu unha fronteira.

 

Convén facer unha reflexión. Que fráxil é feble é a memoria institucional. A realidade histórica dos lugares mixtos non ten sitio nas crónicas e relatorios oficiais. Soamente, a través da tradición oral dos raiotos, permanece viva a lembranza desas aldeas comunitarias, seculares, que nestes últimos anos aboia do fondo do mar do esquecemento, gracias ás actividades da Asociación dos amigos do Couto Mixto.

(Luís Manuel García Mañá é vicepresidente da Asociación de Amigos do Couto Mixto) http://www.igadi.org/arquivo/te_se03/couto_mixto_unha_republica_esquecida.htm

 

Lamadarcos - Chaves – Portugal: http://chaves.blogs.sapo.pt/380408.html

 

 

 

RECUPERANDO A HISTÓRIA DO COUTO MIXTO LAMADARCOS-MANDIN

08.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

RECUPERANDO A HISTÓRIA DO COUTO MISTO LAMADARCOS-MANDIN

 

O destinho o muito tozudo, e apesar da raia marcada na cartografia do ano 1864 pelos estados de Espanha e Portugal, a verdade é que os vecinhos do vale do Tâmega continuamos a fazer pouco caso da referida divisão.

 

Bem verdade que a nova fronteira causou em seu tempo separações reais de famílias, que optaram por cerca de nacionalidade portuguesa e outras pela nacionalidade espanhola, mas no dia a dia continuamos a ser vecinhos da raia seca, o que o Xico de Mandin chama "couto mixto mandin-lamadarcos "

 

A fronteira tem dado lugar a uma forma de vida maior da do campo, assim a minha mãe "Teresa a padeiro" junto com Benita de Mandin, levavam o pão a Lamadaracos, em especial a Manuel Benito que tinah uma loja, "O Ghorras" com o qual trocava o pão por parte de cordeiro, o Airas que comprava pão, e a Maxemina que o gardaba se non se vendia, D. Manuel da casa grande que era o que mais comprava, e Amadeo que tinha uma casa grande com loja também em Chaves. A mudança traise café, bacalhao, cordeiro, sabão, etc. Tudo isso sem citar o contrabando do Estanho onde estavam envolvidos todos, incluindo a GNR e os Carabineros.

 

Passaram os anos, e a possibilidade de emigrar para a Europa levou a que na década de sessenta ambas fregresias, Mandin e Lamadarcos, ficaran praticamente desabitadas.

 

Nestes tempos de hoje ainda é a gente que mantém as relações que há anos eram de parentesco, e hoje são de amizade. Um deles eo Xico de Mandin e João Aires de Lamadarcos entre outros.

 

Com este blog o que pretendo e que os que tivemos que emigrar possamos recuperar as nossas raízes através das histórias que possamos ir contando, e chegar a recuperar parte da boa vecinhanza que houve no passado recente.

 

Durante muitos anos os casamentos entre mandilexos e de lamadarcos era muito comum, entre outros eu cito a dos Garcia, Martinez, Salgueiro, Aires, etc. Muitos destos apelidos são mudados a língua castelhana, e muitas vezes de formas infelizes, sendo que os de um lado e outro da Riveira sempre usamos a mesma língua o galego-português, que actualmente engadironlhe a direrença do sotaque português, a grafia castelhanos, o que em vez de ajudá-lo para entender melhor, ainda nos alexa mais.

 

Um exemplo desta mistura e a de Aires que passa a ser Arias:

 

Francisco Arias (<1830?) filho de João Aires (Juan Arias) e Maria Eugenia Gonçales de Lamadarcos, casa com Rufina Gonzalez de Mandin, que ten sete filhos, um deles Nicolas Arias meu bisavô, e outro Juan Arias avo de José Macia Arias, que nasceu no Brasil, Jogador do Santos e da seleção Brasileira, com o número 11, e compartilhando equipa, durante doce ano, com o famoso Pele (10). Portanto sangue de Lamadarcos e Mandin, tambem de Rabal.

 

Aqui vos deixo uma foto cedida por sua prima Cristina Gonzalez-Arias Flores, onde aparece o lado de seus tios Marcelino Arias e Isaac Gonzalez Arias, todos descendentes de Francisco Arias de Lamadarcos.

 

(Se você tende algum outro exemplo ou história, mesmo que seja muito mais modesta, enviar para o e-mail: silveriogarciasalgueiro@gmail.com e publicareina no blog)

* Sinto escrever tão mal, sou uma vítima do sistema educativo Espanhol que só me ensinou a escrever em castelhano, lingua oficial do estado, ignorando que em Espanha temos mais linguas, entre elas a lingua dos meus antepasados: o galego-portugues, que nos une ao mundo lusofano de nada menos que mais de doiscentos milhons de falantes, toda unha riqueza que non debemos desaproveitar tanto portugueses como espanhois, e digo ben espanhois, pois o problema e xeneralizado ao longo de toda a raia dende a Guarda ate Ayamonte.

 

Márcia com JP Simões - A PELE QUE HÁ EM MIM (Quando o dia entardeceu)

08.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

Márcia com JP Simões - A PELE QUE HÁ EM MIM (Quando o dia entardeceu)


E o teu corpo tocou
Num recanto do meu
Uma dança acordou
E o sol apareceu
De gigante ficou
Num instante apagou
O sereno do céu

E a calma a aguardar lugar em mim
O desejo a contar segundo o fim.
Foi num ar que te deu
E o teu canto mudou
E o teu corpo do meu
Uma trança arrancou
O sangue arrefeceu
E o meu pé aterrou
Minha voz sussurrou
O meu sonho morreu

Dá-me o mar, o meu rio, minha calçada.
Dá-me o quarto vazio da minha casa
Vou deixar-te no fio da tua fala.
Sobre a pele que há em mim
Tu não sabes nada.

Quando o amor se acabou

E o meu corpo esqueceu o caminho onde andou

Nos recantos do teu

E o luar se apagou

E a noite emudeceu

O frio fundo do céu

Foi descendo e ficou

 

Mas a mágoa não mora mais em mim

Já passou, desgastei, p’ra lá do fim

É preciso partir

É o preço do amor

P’ra voltar a viver

Já nem sinto o sabor

A suor e pavor

Do teu colo a ferver

Do teu sangue de flor

Já não quero saber…

 

Dá-me o mar, o meu rio, a minha estrada,

O meu barco vazio na madrugada

Vou-te deixar-te no frio da tua fala

Na vertigem da voz quando enfim se cala.

 

Música-
Voz e composição: Márcia e JP. Simões (a partir do original "A pele que há em mim", de Márcia)
Guitarra: Filipe Cunha Monteiro
Gravação sonora/ mistura: Luís Nunes
Masterização: Rafael Toral

Video:
Realização: Filipe Cunha Monteiro
Direcção de Fotografia: Ricardo Magalhães
Edição: Filipe Cunha Monteiro
Pós Produção: Indivisible.by.OneQuando o dia entardeceu


O galego e o português

06.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

O galego e o português   (http://pglingua.org/)

José-Martinho Montero Santalha (*)

(*) «A nossa língua vista por Isaac Díaz Pardo», em: Isaac Alonso Estraviz (Coord.), Isaac Díaz Pardo e a língua: Homenagem da AGAL, Associaçom Galega da Língua (AGAL), Ourense 2008, 166 pp., pp. 59-69.

 

“Não me vou meter em cousas que não entendo, mas não faz falta ser linguista para aperceber-se de que, se uma palavra serve para Portugal e para a Galiza, sem criar qualquer problema intelectivo, e tem tradição, política e economicamente é útil o respeitá-la”. (Isaac Díaz Pardo e a língua, 2008, artigo 1).

 

“Nada estaria mais longe da minha intenção que desacreditar os académicos: isso seria injusto; só tentar rebaixar-lhes um pouco essa fachenda de ser académicos, e pedir-lhes que aceitem o diálogo cordial e a total liberdade para considerar o problema da língua, sem desacreditar pejorativamente de «portuguesismo» a quem não fica de acordo com a normativa actual”. (Isaac Díaz Pardo e a língua, 2008, artigo 9).

 

“Alguns especialistas da língua defendem-se para que Galiza não se acerque à língua de Portugal. Quase não tenho nada contra os seus saberes especializados, mas, sem se decatarem, arrastam um ódio de séculos engendrado na meseta contra Portugal, a região maior e mais importante da Hispánia, que não quis arredar-se do concerto hispano, mas se negou em várias guerras e circunstâncias a ser assimilada por Castela, que o intentou com as armas”. (Isaac Díaz Pardo e a língua, 2008, artigo 10).

 

Também faz ressaltar as consequências que a atitude e as medidas adotadas por alguns desses responsáveis têm na situação dramática em que a nossa língua se encontra hoje pela falta de transmissão às novas gerações:

 

“Depois, alguns laiam-se de que todo o seu saber (importante saber que ninguém pode negar) não conseguisse que as cousas fossem pelo caminho que pretendiam. Um importante linguista que vem trabalhando arreu pelo estudo das línguas em geral e da língua galega em particular acaba de dizer que, apesar do prestígio social que adquiriu, a língua galega não goza de boa saúde porque está a perder falantes nas gerações mais novas”. (Isaac Díaz Pardo e a língua, 2008, artigo 11).

http://pglingua.org/noticias/canal-aberto/4698-a-nossa-lingua-vista-por-isaac-diaz-pardo?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed

Fronteiras: Lamadarcos/Vilarello da Cota (http://historiasdaraia.blogspot.com)

05.01.12, vero fillodateresa netodorevidas

Fronteiras: Lamadarcos/Vilarello da Cota

Uma das fronteiras menos conhecidas do Alto Tâmega é talvez a existente entre Lamadarcos e a aldeia galega de Vilarello da Cota, que faz parte do concelho de Vilardevós. Este ponto da fronteira é pouco conhecido porque a ligação entre as duas localidades faz-se por meio de um caminho de terra batida com muitos seixos que, se bem é acessível para qualquer tipo de carro, o mais certo será ter de dar um jeitinho no centro de lavagem mais próximo de modo a tirar a poeira levantada com a nossa passagem, deixando a parte da mala do carro completamente branca.
Foto 6. Vista das lombas em suave descida do alto de Mairos na direcção de Lamadarcos: